Zergei lotutako zerbitzuak’

Zergen arloan eskeintzen dugun kalitatezko aholkularitza ondoren ataletan bana daiteke:

Aholkularitza fiskala era guztietako enpresa, elkarte eta partikularrentzat.

Jarduera Ekonomikoen gaineko zergen: altak eta bajak.

Errolda-zergan altak eta bajak.

IFK (Identifikazio Fiskalerako Kodea) eskaerak.