Merkataritza zerbitzuak’

Merkataritzari zuzendutako kudeaketa eta aholkularitza departamentuak beharrezkoak diren ekitzan guztiak burutuko ditu erakunde edo erregistro ezberdinetan egin behar diren izen-emate edo-ta aurkezpenak egiteko.

Sozietateak eraketa eta honi lotutako izapideak.

Dokumentu eta eskritura notarialen izen-emateak.

Ondare-transmisioei eta agiritan idatzitako egintza juridikoen gaineko zergen likidazioa.

Iragarki ofizialen eta finantza iragarkien tramitazioa.