Kontabilitate-zerbitzuak

Kostu eta finantza-kontabilitateari dagokion materia guztiaz arduratzen gara, kontabilitateko Plan Orokorrean oinarrituz, ondoko atal desberdinak xehatu ditzakegu:

Kontabilitate Plan Orokor berriari dagokion mekanizazio eta aholkularitza.

Ekitaldi ekonomikoa ixteko aholkularitza.

Emaitza-kontuak eta Egoera-balantzeak aztertu eta aurkeztea.

Estimazio sinplifikatuko liburuak eta moduluak.