Finantza arloko zerbitzuak

Gure finantza arloko aholkularitza taldeak zure negozioko fase ekonomiko ezberdinetan estrategia eta zerbitzuak emango dizkizu. Lantalde aditu bat dugu, zeinek balio erantsia lorraraziko dizun finantza estrategia eta zerbitzuak eskeiniko dizkizun.

Inbertsio eta proiektuen bideragarritasunaren analisia.

Aginte-kuadro ekonomiko-finantzieroa

Koste eta emaitza ekonomikoen kudeaketa.

Emaitza-kontuen hobekuntza-planak.Diagnostiko eta planifikazioa
- Finantza egoeraren diagnostikoa
- Urteko aurrekontu ekonomikoa

Inbertsioen bideragarritasun-analisia
- Diruzaintza eta finantza zerbitzua

Bideragarritasun planen lanketa
- Finantza berregituraketa plana
- Banku-zorren negozioaketetarako txosten lanketa
- Baku-erakundeekin negoziaketak

Diruzaintza kudeaketa
- Aktiboen likidazio operazioetan bitartekaritza lanak
- Inbertsio eta arrisku kapitalen bilaketa
- Kudeaketa kontrola

Aginte-kuadro ekonomiko-finantzieroa
- Koste eta emaitza ekonomikoen kudeaketa

ABC/ABM kosteen analisi eta optimizazioa
- Emaitzen kontuen hobekuntza planak
- Usteiapen-gastuen arrazionalizazio plana